Monday, June 26, 2006

Mga Isyung Moral Ng Kasalukuyang Panahon

A. Mga Isyung May Kinalaman Sa Kasagraduhan Ng Buhay

B. Layunin
B.1. Natalakay ang isyung may kinalaman sa kasagraduhan ng buhay tulad ng aborsyon.
B.2. Nakabuo ng mga paraan upang maipahayag ang kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng paglikha ng isang awit, islogan, pagguhit o collage.

C. Sanggunian:
Banyuhay IV pp. 136-140

D. Balik-Aralin
D.1. Sagrado ba ang buhay? Bakit?
D.2. Paggunita/pagtalakay sa mga maiinit na isyung may kinalaman sa pagiging moral/imoral ng mga tao.

E. Paliwanag:
Konsepto 1: Sagrado ang buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang handog sa atin ng Diyos. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa ekonomiya, ang mundo ay nahaharap sa problemang malaki pagkat ang paglaki ng populasyon ay itinuturing na sanhi ng iba pang suliraning pangkabuhayan.
Konsepto 2: Ang mga isyung tumatalakay sa kasagraduhan ng buhay ay ang mga sumusunod:
a. euthanasia/mercy killing - ay ipinapakahulugan ng isang "magandang kamatayan", isang kamatayang hindi masakit.
b. aborsyon - ang pagkitil sa buhay habang ito'y nasa sinapupunan pa ng ina sa pamamagitan ng contraceptives, birthpills atbp.
c. suicide - ang tuwirang pagkitil sa sariling buhay sa anumang kaparaanan.
d. terrorism - ang pagkakaroon ng karahasan na nagiging sanhi ng pagkalagas ng buhay dahil sa ipinaglalaban o pananakop sa isang teritoryo.

F. Mga Pagsasanay:
F.1. Gagawin sa silid-aralan: Pag-awit, islogan, pagguhit
a. kagamitan: papel/bond paper, lapis/ballpen, mga pangkulay, ruler
b. Mga Paraan: Bumuo ang pitong (7) grupo at gumawa ng isang awit/islogan/pagguhit ukol sa kasagraduhan ng buhay. Sa ibabang bahagi ng papel ay isulat ang maikling paliwanag ng inyong ginawa.

G. Pagsusulit

0 Comments:

Post a Comment

<< Home