Tuesday, May 09, 2006

Mga Paraan/Paniniwala ng Iba't-ibang Relihiyon

A. Paksang Aralin: Iba't - ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa
Diyos ng Iba't - ibang Relihiyon

B. Layunin:
B.1. Nasusuri ang mahalagang saloobin sa paglilingkod sa pinaniniwalaan at
kinaanibang relihiyon .
B.2. Napahahalagahan ang mga gawaing nagpapabuti sa kanyang pagkatao at
kalugud-lugod sa Diyos.
B.3. Natutukoy ang iba't-ibang paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos.

C. Mga Sanggunian:
Sangkatauhan sa Maylalang IV,Punsalan,pp. 73-84

D. Balik Aralin:
D.1. Iba't-ibang relihiyon sa Pilipinas
D.2. Mga Paniniwala

E. Mga Paliwanag:
Konsepto 1: Ang pananampalataya ng tao sa Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng
kanyang relihiyon. Higit na mahalaga kaysa sa pagkakaiba ng mga katuruan
at dotrina ang pagkakatulad ng layunin ng mga relihiyon-ito ay ang mailapit
ang tao sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan.
Konsepto 2: Pinakamahalaga ang tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos.
Konsepto 3: Ayon kay Leo Buscaglia, may pitong(7) pananampalataya, pilosopiya o
relihiyon sa mundo na nagsisikap magpakita ng pagiging ekumenikal ng
paniniwala:
I. Kristiyanismo - ito ay batay sa mga aral, pagtuturo at buhay na halimbawa ng
pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Sa karagdagang kaalaman, silipin
3 Aral ng Kristiyanismo:
1. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay.
2. Tanggapin ang kalooban ng Diyos nang may kagaanan at likas na pagsunod.
3. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa.

II. Taoism (Lao Tzu ng China) - ito ay hindi isang relihiyon bagkus ay pilosopiya
o pananaw. Ayon sa taoismo, ang tao ay likas na mabuti kaya dapat maipagpatuloy ang kabaitang ito sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa panahon ng tunggalian, mapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa panahon ng pagkakawatak-watak, pag-ibig at pangingibabaw sa panahon ng pagkakagulo at di pagkakaunawaan. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang taoism.
III. Confucianismo ( Confucius) - Layon ng Confucianismo na hikayatin ang tao na maipahayag ang sarili at magkaroon ng katalinuhan upang makisangkot sa pagpapabuti ng kalagayan ng tao sa kanyang lipunan. Upang makabuo ng wastong pagkatao, mahalaga ang pagwawasto ng isipan na nababatay naman sa katapatan ng tao na makapagbago. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang confucianism.
IV. Buddhismo (Siddartha Gautama ng India) - Ayon sa Buddhismo, ang paghihirap ng tao
sa buhay ay nag-uugat sa kanyang mga pagnanasa. Ang mga pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman (greed), katakawan (lust), matinding pagkamuhi(hatred) at labis na pagpapahalaga (attachments) sa materyal na bagay. Ang makabuluhang buhay para sa mga Buddhista ay ang pagsunod sa Golden Rule sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Buddhism.
V. Hinduismo - ang pinakauna kaya't pinakamatandang relihiyon sa lupa. Ang mga banal na kasulatan (sacred scriptures) ang batayan ng tuntunin ng moralidad (ethics) ng Hinduismo.Pangunahin sa mga ito ay ang Mahabharata at Ramayana. Ang diwa ng hinduismo ay batay sa paniniwala na ang buhay sa lupa o mundo aypansamantala lamang kaya't di ito makahulugan at di ito ang pinakamahalaga. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Hinduism.
VI. Islam o Mohammedanismo (Mohammed ng Saudi Arabia) - isa sa mga pinamalaganap na relihiyon na itinatag sa Mecca, Saudi Arabia. Ang kanilang banal na aral ay
matatagpuan sa Koran.
3 Uri ng Aral para sa mga Muslim:
1. structure of reality
2. absolute
3. Mga pag-aaral tungkol sa buhay at pagpapaliwanag sa kahulugan nito.
Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Islam.
VII. Judaismo - isa sa pinakamahalagang pilosopiyang panrelihiyon na batayan ng Islam at Kristiyanismo. Ang mahahalagang aral ng Judaismo ay nababatay sa kanilang mga kasulatan tulad ng Lumang Testamento, Torah, Talmud, Apocrypa at Kabalah. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa judaism.


F. Mga Pagsasanay (Gagawin sa internet):
F.1 Survey/Pagtatala.

a. Kagamitan: lapis/bolpen, papel
b. Mga Paraan: Humanap ng tatlong (3) tao na iba ang nakagisnang relihiyon at kapanayamin.
Itala ang nakalap na impormasyon sa ibaba:
Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba
1.
2.
3.
c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral nakapanayam at nakapagtala ng mga impormasyon
sa iba't-ibang relihiyon. Hal.
Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba
1. Islam di-kumakain ng baboy

F.2 Pagguhit (Gagawin sa Silid Aralan)
a. Kagamitan: lapis, crayon/pentel pen, bondpaper (long), ruler
b. Mga Paraan: Iguhit ang magiging kahihinatnan ng ating mundo kapag ang mga iba't-ibang
relihiyon ay tuluyang nagkaisa at lagyan ng caption/paliwanag sa ibaba nito.
c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay nakapagguhit ng isang obra tungkol sa pagkakaisa
nang ayon sa kanilang paniniwala.
G. Pagsusulit:
F.1. Panuntunan ng pagsusulit: Basahin at sagutin ang mga sumusunod:
F.2 Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/index.jsp (student category)
Discussion:

16 Comments:

Blogger Gabrielle Mae said...

pwde b yung confucianism lng

1:07 AM

 
Blogger Gabrielle Mae said...

assign koh kc eh sory poh hahaha

1:07 AM

 
Blogger jessa said...

wehh...ano ba yung mga banal na aklat nila?

7:12 AM

 
Blogger jessa said...

hehe..project ko ksi ehh...sorry po tlaga

7:13 AM

 
Blogger cuTe iN Da whOLe TowN said...

walng shintoismo? project ko kasi un ih..

2:20 AM

 
Blogger donnah said...

i do believe that god will be my only god...
for better and for worst...

6:57 PM

 
Blogger jonathan said...

aLa uh bang relihiyon ng islam?

6:19 PM

 
Blogger jonathan said...

aLa po bang relihiyong islam?

6:20 PM

 
Blogger mr.badtrip74@yahoo,com said...

na hanap kho dn

3:42 AM

 
Blogger mr.badtrip74@yahoo,com said...

paano nabuo ang mga rehiyon?

3:42 AM

 
Blogger mr.badtrip74@yahoo,com said...

saan po ba makakakita ng mga taong ang rehiyon ay taoism at confucianismo?

3:44 AM

 
Blogger bosz mheng said...

tencs sa info mua

9:10 AM

 
Blogger bosz mheng said...

tencs much sa info .

9:13 AM

 
Blogger Franklyn Perez said...

ahhh un pala un

6:23 AM

 
Blogger Franklyn Perez said...

ano ba ang paniniwla nla ??

6:24 AM

 
Blogger Ana Maria Espejo said...

Siguro dapat idagdag rin ang Legalism, interesting din sya like Confucianism and Taoism.

5:57 AM

 

Post a Comment

<< Home