Thursday, May 18, 2006

Katapatan Sa Pakikipag-ugnayan Sa Buhay


A. Paksang Aralin: Katapatan: Mahalagang Salik Sa PakikipagkapwaB. Layunin:
B.1. Naipaliwanag ang kahalagahan ng katapatan sa pakikipagkapwa maging ang kanyang katangian at pamantayan.
B.2. Naisabuhay ang pagpapahalaga sa katapatan sa pamamagitan ng pagsagot sa checklist at paggawa ng jingle o awit.
B.3. Naitala ang mga epekto ng mga sitwasyon na nabanggit sa aralin.

C. Sanggunian:
Buhay,Punsalan et.al,pp. 201-207
Maylalang,Punsalan et.al,pp. 94-95
Banyuhay II,Habon et.al,pp. 92-96

D. Balik-Aralin:
D.1. Pagpapaliwanag: "Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat."
D.2. Pagtukoy sa kahulugan ng awiting "Honesty" ni Billy Joel

E. Paliwanag:

Konsepto 1: Ang katapatan ay isang mahalagang aspekto ng integridad. Ito ay pagbubukas ng sarili sa katotohanan at paninindigan ukol dito. Kapag ang isang tao ay tapat, siya ay walang katapat na halaga sa kanyang sarili, sa kapwa at maging sa buong daigdig. Sa karagdagang kaalaman, silipin at pag-aralan ang honesty.

Konsepto 2: Ang white lie ay isang uri ng pagsisinungaling na bagamat may malinis kang intensyon ay matatawag pa ring kawalan ng katapatan. Subukan ang White Lie Test na ito.

Konsepto 3: Mga Katangian ng Taong Matapat:
a. maunawain, payak at tapat sa pakikipag-usap. Para sa malinaw na konsepto, silipin ang understanding vs tolerance.
b. umiiwas sa paggawa ng salita, tsismis o kuwento na nakakasakit sa damdamin ng iba
c. iginagalang ang usapang dapat tuparin
d. iniingatan ang lihim na ipinagkatiwala ng iba
e. nagbibigay puri na galing sa kaibuturan ng puso
f. nagbibigay ng pansin, kuru-kuro at pananaw upang makatulong sa kapakanan ng iba

Konsepto 4: Ilang Mga Pamantayan ng Katapatan:
a. Sikaping isabuhay ang katapatan sa lahat ng pagkakataon. Mamuhay nang matuwid at may malinis na konsensya. Maging tapat sa ating mga motibo.
b. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Magtiyaga at magsikap upang paunlarin ang buhay. Iwasang gumawa ng mga kilos na mapagkunwari at nandaraya.
c. Kumilos nang may katarungan. Iwasang gumamit ng mga pamamaraang nagmamanipula o nanggagamit ng ibang tao.
Konsepto 5: Apat (4) na Paksang Dapat Iwasang Pag-usapan:
a. Kapag ito ay tungkol sa problema ng isang tao na napapaugnay sa katangian o kakayahan nito.
b. Kapag ito ay tungkol sa kahinaan, kasalanan at pagkakasala ng isang tao.
c. Kapag ito ay pribado o personal na buhay.
d. Ang pamumuna sa ibang buhay.

F. Mga Pagsasanay

F.1.White Lie Test (Konsepto 2) - Gagawin sa Internet

a. Kagamitan: internet/computer

b. Mga Paraan: Basahin at saguting mabuti ang mga tanong nang may katapatan.

F.2. Gagawin sa silid-aralan: Gumawa ng isang tula ukol sa halaga ng katapatan sa pakikipagkapwa.

G. Pagsusulit
0 Comments:

Post a Comment

<< Home