Wednesday, May 17, 2006

Diwang Malaya - Laan Ko Sa Mabuting Gawa


A. Paksang Aralin: Mapanuring Pag-iisip (Matalinong Paghusga)

B. Layunin:
B.1. Natukoy ang kahulugan, katangian at palatandaan ng taong may mapanuring kaisipan.
B.2. Nakabuo ng matalinong pagpapasya sa pamamagitan ng paggawa ng komik istrip.
B.3. Napahalagahan ang wastong pagpapasya na siyang batayan ng kilos tungo sa pagkakamit ng mga mithiin sa buhay.

C. Sanggunian:
Buhay,Punsalan et.al,pp. 12-15
Maylalang,Punsalan et.al, pp. 238-239

D. Balik-Aralin:
D.1. Ang matalinong paghusga sa iyong sariling pananaw. Ipaliwanag.
D.2. Mga sitwasyon na kung saan nasubok ang iyong mapanuring pag-iisip.

E. Paliwanag
Konsepto 1:Ang mapanuring pag-iisip ay maaaring maging daan ng isang malikhaing isip.
Konsepto 2: Mga Katangian:a. pagiging mahinahon (silipin ang prudence sa karagdagang kaalaman) - pinag-aaralan munang mabuti ang mga maaring mangyari o resulta bago gumawa ng desisyon. Nagkakaroon muna siya ng paglilimi, hindi padalus-dalos o nagmamadaling gumawa ng desisyon.
b. Matatag (silipin ang fortitude/courage sa karagdagang kaalaman) - pag-iwas sa mga bagay na inaakalang makasasama o makasasakit sa sarili at ibang tao. Siya ay may kakayahang manatili sa tamang landas - hindi takot sa katotohanan, kahit pa maraming nakatutuksong bagay sa paligid. Siya ay responsable at may sariling paninindigan.
c. May pagpipigl at pagtitimpi (silipin ang temperance sa karagdagang kaalaman) - may kakayahang mapigil o kontrolin ang mga mapusok na damdamin, masidhing pagkagusto o hilig sa isang bagay na inaakalang di tama sa oras o sitwasyon. Halimbawa, sobrang paggastos o pamimili ng mga di masyadong kailangan.
Konsepto 3: Mga Palatandaan ng Mapanuring Kaisipan:


a. Isinasaalang-alang niya ang iba't-ibang alternatibo. Sinusuri kung paano ito makakaapekto sa kanyang buhay. Iniisip kung ano ang maaring idulot nito sa sarili at sa kapwa. Silipin ang decision making para sa karagdagang kaalaman.

b. Bukas ang isip sa mga paraan tungo sa pagbabago at pagpapaunlad sa sarili. Marami na ang gumagamit ng internet. Batid nating sa paggamit nito ay marami tayong natutuklasan at nalalaman ngunit kailangan din nating magbigay ng limitasyon sa mga bagay na nakatutulong sa ating pag-unlad. Nawawala ang ating pagkatuto kung lagi tayong nagiging palaasa dito. Silipin ang open mindedness para sa karagdagang kaalaman.

c. Mapanuri sa mga bagay na nakikita at nararanasan. Sa pagiging mapanuri, masasabi mo kung alin ang dapat mong bigyan ng pansin at importansiya at alin ang dapat iwaksi katulad na lang ng paggamit ng midya.

d. Nauunawaan at iginagalang ang pagkakaiba ng tao sa kultura, pagpapahalaga at istraktura ng lipunan na makakaapekto sa pamumuhay ng tao. Ang pagkakaisa at pagkakaunawaan ng lahat ng tao sa mundo ay maganda. Ngunit hindi ang kumilos at mag-isip na parang iisa. Maraming maganda ngunit hindi lahat ay nababagay sa isang tao.

e. Kumikilos at nagdedesisyon ayon sa katotohanan at katarungan. Dapat mong panindigan ang mga desisyon na inaakalang tama. Hindi nabubuwag at nagpapatalo sa mali. Silipin ang truth at justice sa karagdagang kaalaman.

F. Mga Pagsasanay:

F.1. Gagawin sa Internet: a. Situational Analysis/pagpapaliwanag

a. Kagamitan: scratch paper at ballpen bago ang pagsagot.

b. Mga Paraan: Anong matalinong paghusga ang iyong gagawin sa mga sumusunod at ipaliwanag.

1. Pareho kayo ng kaklase mo na may backload sa Math III; pareho din kayo ng guro, hindi lamang pareho ng oras. Nakiusap ang kaklse mo na pag may exam, dahil ikaw ang nauuna, bibigyan mo siya ng tip sa test. Gusto mong mag-graduate pero natatakot sa posibleng mangyari.

Sagot:

2. May kaklase kang babae na palaging kasama ang boyfriend sa pag-uwi sa kanila. Alam mong walang tao sa bahay nila mula ika-7 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi. Naririnig mo sa mga kaklase mo na nagdadrugs ang boyfriend ng kaklase mo. Minsan napansin mo ang kaibigan mo na matamlay at tila inaantok. Kinabahan ka.

Sagot:

Ipaliwanag ang mga sumusunod na quotation:

1. A stitch in time saves nine.

Sagot:

2. Think before you act.

Sagot:

3. To grow in prudence, one needs a logical mind.

Sagot:

c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa mga sitwasyon na ipinakita sa mga pagsasanay. Dahil dito, nabigyan nila ng katwiran ang mga desisyon/paghusga na kanilang nagawa.

F.2 Gagawin sa silid-aralan: Komik Istrip

a. Kagamitan: lapis, pentel pen, crayon/mga pangkulay, short bond paper, ruler

(kung kailangan)

b. Mga Paraan: Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng isang (1) sitwasyon; ito ay gagamitan nila ng mapanuring kaisipan - ipapaliwanag nila ang kanilang mga pagpapasya sa pamamagitan ng komik istrip o pagguhit.

sitwasyon: Kitang-kita mo na may inaabot sa kaibigan mo ang isang istudyante sa ilang section. Kilala mong ito'y gumagamit ng droga. Alam mo rin na siya'y sinusubaybayan ng mga guro. Alam mo ring pag may nahuling bawal na gamot, may parusang kick-out. Nang araw na makita mo silang nag-aabutan ng pakete, may nakapagsabi sa guro. Kaya't sa loob ng klase nagkaroon ng kapkapan. Alam mo ang posibleng mangyayari.

c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapamalas ng angking talino sa pagguhit. Dito, ipinakita nila ang mga posibleng usapin at mga pangyayari.

G. Pagsusulit

G.1. Panuntunan ng Pagsusulit: basahin at Sagutin ang mga sumusunod:

G.2. Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/ (student category)

Discusssion

0 Comments:

Post a Comment

<< Home